eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thực Hành Nói Tiếng Anh - Mỹ”

Thực Hành Nói Tiếng Anh – Mỹ
Thực Hành Nói Tiếng Anh - Mỹ Cuốn sách  Thực Hành Nói Tiếng Anh - Mỹ bao gồm một số nội dung chính sau:- Education (Giáo dục)- Banking (Ngân hàng)- Personal Finances (Tài chính cá nhân)- Supermarkets (Siêu thị)- Fast food (Thức ăn nhanh)- Restaurants (Nhà hàng)- Bars (Quán rượu)- Health and doctors (Sức khỏe và bác sĩ)- Job (Việc làm)....