eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thủ Thuật Viết Một Bức Thư Xin Việc Đạt Hiệu Quả”

Thủ Thuật Viết Một Bức Thư Xin Việc Đạt Hiệu Quả
Thủ Thuật Viết Một Bức Thư Xin Việc Đạt Hiệu Quả Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.Cuốn sách  Thủ Thuật Viết Một Bức Thư Xin Việc Đạt Hiệu Quả được biên soạn bao gồm 4 phần chính sau: Chương 1. Các quy tắc chung khi viết thư xin việcChương 2. Những câu thường dùng trong thư xin việcChương 3. Bản tự truyện và các loại thư từ khác liên quan đến xin việcChương 4. Các bức thư xin việc mẫu.