eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Succeed In Cambridge English - Advanced 10 CAE (Kèm CD)”

Succeed In Cambridge English – Advanced 10 CAE (Kèm CD)
Succeed In Cambridge English - Advanced 10 CAE (Kèm CD) Succeed In Cambridge English - Advanced 10 CAE (Kèm CD) là quyển sách hướng dẫn đủ các phần trong khi thi CAE theo format năm 2015 gồm 4 phần: phần Đọc và sử dụng tiếng Anh, Nghe, Nói, Viết.Sách có các ví dụ minh họa cũng như những mẹo nhỏ để các bạn có thể làm bài đạt kết quả cao. CD đi kèm sẽ giúp bạn rèn luyện hiệu quả kỹ năng nghe. Sách cũng có 10 bài kiểm tra kèm theo đáp án để bạn có thể tự làm, đối chiếu và đánh giá khả năng bản thân.