eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Sinh Hoạt Hàng Ngày (Tái Bản)”

5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Sinh Hoạt Hàng Ngày (Tái Bản)
5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Sinh Hoạt Hàng Ngày (Tái Bản) Sách 5500 câu giao tiếp tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày trình bày chi tiết các mẫu câu từ đơn giản đến nâng cao giúp người học phát huy khả năng giao tiếp theo từng trình độ. Hơn nữa, sách có đính kèm CD - MP3 giúp người học dễ dàng, luyện nghe và phát âm chuẩn xác.