eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh”

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh
Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh Trong kinh doanh, khi làm việc với các đối tác nước ngoài chăc chắn bạn sẽ không thể nào tránh khỏi những lúc phải làm hợp đồng bằng tiếng Anh. Một bản hợp đồng chặt chẽ và được kiểm tra kỹ lưỡng sẽ giúp cho doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt các đối tác.Quyển Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh sẽ cung cấp cho người đọc cách thức và những vấn đề cần chú ý khi làm các bản hợp đồng bằng tiếng Anh.Nội dung sách này gồm các chương:Chương 1: Sơ nét về hợp đồng bằng tiếng AnhChương 2: Hợp đồng bằng tiếng AnhChương 3: Hợp đồng mua bánChương 4: Hợp đồng cấp giấy phépChương 5: Hợp đồng liên doanh