eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Bài Thơ Tiếng Anh Dành Cho Trẻ Em (Tập 2) (Không Kèm Băng Cassette)”

Những Bài Thơ Tiếng Anh Dành Cho Trẻ Em (Tập 2) (Không Kèm Băng Cassette)
Những Bài Thơ Tiếng Anh Dành Cho Trẻ Em (Tập 2) Cuốn sách tập hợp những bài thơ Tiếng Anh dành cho trẻ em:Today (Hôm nay)Blue Is The Sea ( Biển xanh biêng biếc)My Yo-Yo (Cái yô-yô của bé)Animal World (Thế giới động vật)Let′s Have One For Each (Chúng mình hãy ăn mỗi loại một quả)Poor Walter (Walter tội nghiệp)Twins (Anh em sinh đôi)I Can Think Of... (Bé có thể nghĩ ra...) ...