eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Bài Phát Biểu Bằng Tiếng Anh Về Những Đề Tài Thông Dụng”

Những Bài Phát Biểu Bằng Tiếng Anh Về Những Đề Tài Thông Dụng
Những Bài Phát Biểu Bằng Tiếng Anh Về Những Đề Tài Thông Dụng Lời nói có một sức mạnh lớn lao. Nhiều kỹ năng nghề nghiệp tùy thuộc vào sức mạnh này. Nhà luật sư thắng kiện, người bán hàng bán được sản phẩm, nhà độc tài thống trị được dân chúng qua tài hùng biện lôi cuốn của mình.Nội dung cuốn sách  Những Bài Phát Biểu Bằng Tiếng Anh Về Những Đề Tài Thông Dụng bao gồm các phần chính sau:Phần I. Lời giới thiệuPhần II. Diễn văn về các đề tàiPhần III. Các nghi lễ/thứcPhần IV. Các nghi lễ chính thứcPhần V. Các tình huốngPhần VI. Các trường hợp khácPhần VII. Tranh luậnPhần VIII. Bài tập.