eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghe Để Tập Suy Nghĩ Bằng Tiếng Anh”

Nghe Để Tập Suy Nghĩ Bằng Tiếng Anh
Nghe Để Tập Suy Nghĩ Bằng Tiếng Anh Quyển Nghe Để Tập Suy Nghĩ Bằng Tiếng Anh mang đến phương pháp vừa xem tranh vừa tập suy nghĩ bằng tiếng Anh là một minh họa. Việc sử dụng hình ảnh hay câu chuyện để luyện tập là cách làm thích hợp nhằm nâng cao khả năng suy nghĩ bằng tiếng Anh.Trong phần thực hành, các bạn sẽ có cơ hội luyện tập gọi ra các thông tin như từ, cấu trúc, văn phong tiếng Anh, đồng thời tập suy nghĩ bằng tiếng Anh. Tài liệu sử dụng phương pháp luyện tập hồi tưởng và ghi chép từng từ của tiếng Anh tương ứng với cấu trúc SVO (hoặc C) và trên cơ sở đó làm thành câu tiếng Anh ngắn.Nội dung quyển sách bao gồm các chương:Chương 1: Để người bản ngữ hiểu tiếng Anh của chúng taChương 2: Hãy tập suy nghĩ bằng tiếng AnhChương 3: Tập xem tranh và suy nghĩ bằng tiếng AnhChương 4: Đọc truyện tiếng Anh và luyện tập suy nghĩ bằng tiếng AnhChương 5: Luyện tập ngữ âm và ngữ điệu của tiếng Anh