eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 - Từ Vựng”

Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 – Từ Vựng
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 - Từ Vựng Đây là một tựa sách học tiếng Nhật hàng đầu trong hệ thống phân phối sách Kinokuniya lớn nhất Nhật Bản. Bộ sách này giúp những bạn chuẩn bị tham gia Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT nắm được những nội dung kiến thức cần phải có trong năng lực Nhật ngữ - trình độ N2 một cách nhanh chóng, hiệu quả và tổng quát nhất trong khoảng thời gian từ 4 đến 6  tuần.