eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Luyện Tập Làm Bài Thi Điền Từ Vào Ô Trống”

Luyện Tập Làm Bài Thi Điền Từ Vào Ô Trống
Luyện Tập Làm Bài Thi Điền Từ Vào Ô Trống Bao gồm 158 bài tập điền từ vào ô trống dành cho:Học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.Học sinh luyện thi đại học chuyên nghành tiếng Anh.Học viên luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia và quốc tế.Bài thi điền từ vào ô trống là một loại bài thi dạng trắc nghiệm nhằm kiểm tra cả về kiến thức ngôn ngữ lẫn kĩ năng vận dụng ngôn ngữ của học viên. Thông qua bài thi này, người ta có thể đánh giá một loạt kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ: nghĩa từ và cách dùng từ, ngữ pháp, đọc hiểu, diễn ngôn.