eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Le Nouveau Sans Frontières 1 (Kèm 1 Đĩa MP3)”

Le Nouveau Sans Frontières 1 (Kèm 1 Đĩa MP3)
Le Nouveau Sans Frontières 1 LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 là giáo trình học tiếng Pháp dành cho sinh viên và cả cho người lớn, được sử dụng tại các trung tâm ngoại ngữ.Thời gian để dạy quyển 1: từ 100 đến 150 giờCấu trúc bài học được chia thành từng phần rõ ràng, gồm có phần hội thoại, các bài học, phần từ vựng và ngữ pháp. Bên cạnh đó còn có các bài tập luyện âm, luyện kỹ nǎng nghe nói, đọc, viết.LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 còn giúp bạn đọc hiểu thêm về đất nước và con người Pháp qua các bài tóm tắt về vǎn hoá Pháp, qua đó giúp họ cảm thấy gần gũi hơn với ngôn ngữ Pháp.Unite 1. Un printemps à parisUnite 2. Rventure en bourgogneUnite 3. Lenquete de l′inspecteur drrotUnite 4. La reine des srbles.