eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Hướng Dẫn Soạn Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh”

Hướng Dẫn Soạn Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh
Hướng Dẫn Soạn Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.Các bản hợp đồng luôn nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện được đặt ra phải tuân theo pháp luật và được giải thích bằng các điều luậtKhi soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh, phải khái quát các đề mục trong hợp đồng theo trình tự sau đây: Tiêu đề, Lời giới thiệu, Lời tựa, Các điều khoản định nghĩa, Các điều khoản cụ thể, Các điều khoản chung, Lời kết, Chữ ký...Cuốn sách Hướng Dẫn Soạn Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh là một tài liệu bổ ích dành cho bạn đọc trong việc soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh.