eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Học Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc Trong 30 Ngày (Không Kèm Băng Cassette)”

Học Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc Trong 30 Ngày (Không Kèm Băng Cassette)
Học Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc Trong 30 Ngày Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:Ngày thứ nhất: Greetings (Chào hỏi)Ngày thứ hai: Goodbyes (Chào tạm biệt)Ngày thứ ba: On the Telephone (Nói chuyện điện thoại)Ngày thứ tư: Invitations (Mời mọc)Ngày thứ năm: Excuses (Xin lỗi)Ngày thứ sáu: Apologies (Xin lỗi)Ngày thứ bảy: Giving Good News (Báo tin vui)...