eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Với Du Khách Người Nước Ngoài”

Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Với Du Khách Người Nước Ngoài
Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Với Du Khách Người Nước Ngoài Cuốn sách Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Với Du Khách Người Nước Ngoài bao gồm một số nội dung chính sau:- Entering a country (Vào một quốc gia)- At the hotel (Tại khách sạn)- At the restaurant (Tại nhà hàng)- Traveling (Đi du lịch)- Sightseeing and Visiting (Tham quan và đến thăm)- Shopping (Mua sắm)- Entertainment (Giải trí).