eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Thế Kỷ 21”

Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Thế Kỷ 21
Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Thế Kỷ 21 Cuốn sách gồm 18 đơn vị bài học với:- Các chủ đề đa dạng: tự giới thiệu, giới thiệu người khác, mô tả đồ vật, kể lại việc đã qua, mời mọc, xin lỗi, khuyên bảo, yêu cầu và ra lệnh,...- Các bài đàm thoại mẫu.- Những thành ngữ bổ ích.- Bài tập thực hành có hướng dẫn.- Bài tập thực hành đóng vai.