eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh”

Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh
Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hiện nay với cơ chế kinh tế thời mở cửa, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài vào Việt Nam hợp tác đầu tư và cũng không ít các cơ quan đơn vị kinh tế Việt Nam kinh doanh với các nước; do đó nhu cầu tuyển dụng lao động và xin việc xuất hiện. Tập sách này giới thiệu các mẩu quảng cáo và đơn vị xin việc bằng tiếng Anh tiêu biểu giúp người học tham khảo và bổ ích cho các bạn làm nhiệm vụ thảo các mẩu quảng cáo tuyển dụng và những người tiến hành hồ sơ xin việc làm.Nội dung chính gồm có:- Hướng dẫn trình bày bì thư và nội dung lá thư- Đa dạng các mẩu quảng cáo tuyển dụng lao động...- Các thư hồi đáp tự viết của người xin việc- Các phác thảo mô tả công việc- Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh- Lý lịch bằng tiếng Anh- Các thư đề nghị người giới thiệu- Các điểm quan trọng trong phần dự phỏng vấn.Đây là tập tài liệu đáp ứng nhu cầu thiết thực cho các bạn đang làm công việc liên quan đến quảng cáo tuyển dụng và các bạn cần làm hồ sơ thủ tục bằng tiếng Anh.