eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đàm Thoại & Từ Vựng Tiếng Anh Theo Các Chủ Đề Thông Dụng”

Đàm Thoại & Từ Vựng Tiếng Anh Theo Các Chủ Đề Thông Dụng
Đàm Thoại & Từ Vựng Tiếng Anh Theo Các Chủ Đề Thông Dụng Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn, vì thế để học tốt tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có những động lực khá rõ ràng cùng một sự trau dồi liên tục, đặc biệt là giao tiếp.Cuốn sách Đàm Thoại & Từ Vựng Tiếng Anh Theo Các Chủ Đề Thông Dụng sẽ cung cấp cho người học 103 tình huống đàm thoại theo các chủ đề thông dụng hằng ngày. Nội dung sách bao gồm các chủ đề:- Nơi chốn: Ở ga xe lửa, Ở nhà hàng, Ở bệnh viện...- Hỏi thăm: Hỏi đường đến trạm xe buýt, Giá vé bao nhiêu, Kế hoạch đi nghỉ...- Đề nghị: Đi dạo, Tôi thích uống... hơn, Cứ tự nhiên...- Yêu cầu: Cho phép tôi xem ảnh của bạn nhé?, Tôi cùng đi được không?...- Chỉ dẫn: Vui lòng chỉ tôi xem trên bản đồ...Phần từ vựng theo những chủ đề chuyên ngành như: Thiết bị và dụng cụ, Chứng bệnh, Màu sắc, Các bộ phận của cây, Động vật... sẽ giúp bạn nâng cao thêm vốn từ của mình.Với cách trình bày rõ ràng, mạch lạc, cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh.