eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Thương Lượng Kinh Doanh”

Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Thương Lượng Kinh Doanh
Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Thương Lượng Kinh Doanh Cuốn sách  Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Thương Lượng Kinh Doanh bao gồm một số nội dung chính sau:Bài 1. Yêu cầuBài 2. Chào giáBài 3. Hoàn giá chào và chấp nhậnBài 4. Chất lượngBài 5. Giá cảBài 6. Đóng góiBài 7. Thanh toánBài 8. Bảo hiểmBài 9. Gửi hàngBài 10. Kiểm nghiệm.