eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đàm Thoại Tiếng Anh Cho Nhân Viên Bán Hàng - Kèm CD”

Đàm Thoại Tiếng Anh Cho Nhân Viên Bán Hàng – Kèm CD
Đàm Thoại Tiếng Anh Cho Nhân Viên Bán Hàng Trong điều kiện nền kinh tế xã hội đang phát triển nhanh chóng hiện nay, nhu cầu trau dồi và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ rất được các đội ngũ nhân viên bán hàng quan tâm.Quyển sách Đàm Thoại Tiếng Anh Cho Nhân Viên Bán Hàng được biên soạn dành riêng cho những người học không có nhiều thời gian, cũng như điều kiện để theo học các lớp tiếng Anh chuyên về bán hàng.Sách sẽ giúp người học thành thạo ngay những câu giao tiếp cơ bản trong ngành để có thể làm việc hay giao tiếp với người nước ngoài trong buôn bán. Các đoạn hội thoại được sắp xếp theo những vấn đề riêng liên quan tới ngành bán hàng giúp người học có thể tìm và nói dễ dàng vì có cả phiên âm tiếng Anh và tiếng Việt.Nôi dung sách bao gồm 10 chủ đề đàm thoại tại các địa điểm và tình huống cụ thể như:- Nữ trang, mỹ phẩm và y phục- Đồ gỗ, văn phòng phẩm và bộ đồ ăn- Đồ chơi, hàng thể thao và bộ tóc giả- Vải vóc, rượu, thuốc lá và mắt kính...Đây là tài liệu hữu ích giúp các nhân viên ngành bán hàng biết các sử dụng các câu giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản và tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài.