eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Cẩm Nang Luyện Thi SAT - The Official New SAT (2017 Edition)”

Cẩm Nang Luyện Thi SAT – The Official New SAT (2017 Edition)
Cẩm Nang Luyện Thi SAT - The Official New SAT (2017 Edition) SAT là một kỳ thi rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của bộ Hồ sơ du học của các bạn. Đặc biệt là với những bạn muốn được nhận vào các trường Top đầu tại Mỹ và xin được những suất Học bổng giá trị cao. Hầu hết các trường Đại học tại Mỹ đều lấy điểm SAT là thước đo về học thuật cho các học sinh để xét đầu vào. Chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Cẩm Nang Luyện Thi SAT - The Official New SAT (2017 Edition)" - đầu sách luyện thi SAT hiệu quả nhất năm 2017