eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Tài Chính Và Ngân Hàng”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Tài Chính Và Ngân Hàng
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Tài Chính Và Ngân Hàng Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Making Inquiries Of A Customer (Tìm hiểu khách hàng)Giving Answers To A Customer (Trả lời khách hàng)Making Requests To A Customer (Yêu cầu khách hàng)Offering Apologize To A Customer (Xin lỗi khách hàng)Saying Thank-you and Goodbye (Nói lời cảm ơn và tạm biệt)At The Inquiry Desk (Tại quầy chỉ dẫn)Opening A Current Account (Mở một tài khoản vãng lai) ...