eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Dịch Vụ Khách Sạn”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Dịch Vụ Khách Sạn
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Trong Ngành Dịch Vụ Khách Sạn Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Part 1: Front Desk (Bàn lễ tân)Part 2: The Housekeeping Department (Bộ phận quản lý phòng)Part 3: Food and Beverage Department (Phòng thực phẩm và thức uống)Part 4: Health and Recreation Center (Trung tâm thể dục và giải trí)Part 5: Shopping Arcade (Trung tâm thương mại)