eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Thư Ký Văn Phòng”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Thư Ký Văn Phòng
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Thư Ký Văn Phòng Cuốn sách  900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Thư Ký Văn Phòng bao gồm một số nội dung chính sau:Bài 1. Giới thiệu nhauBài 2. Đón tại sân bayBài 3. Đặt phòngBài 4. Đặt bàn trước ở nhà hàngBài 5. Mời khách dự bữa ăn tốiBài 6. Bữa ăn tối và buổi đại tiệcBài 7. Tiếp đón kháchBài 8. Nhận điện thoạiBài 9. Gọi điệnBài 10. Chuyển cuộc gọi.