eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Xuất Ngoại”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Xuất Ngoại
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Xuất Ngoại Cuốn sách  900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Xuất Ngoại bao gồm các nội dung chính sau:Phần I. Xuất ngoạiPhần II. Tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngàyPhần III. Sinh hoạt trong khuôn viên trường đại họcPhần IV. Sử dụng các phương tiện giao thôngPhần V. Các hoạt động giải tríPhần VI. Ngắm cảnh và tham quan.