eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Cho Nhân Viên Công Ty”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Cho Nhân Viên Công Ty
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Cho Nhân Viên Công Ty Cuốn sách  900 Mẫu Câu Đàm Thoại Cho Nhân Viên Công Ty bao gồm một số nội dung chính sau:Phần I. Ngôn ngữ chuyên môn ở công tyBài 1. Tiếp đãi kháchBài 2. Những cuộc phỏng vấn tuyển dụng ngườiBài 3. Ký kết một hợp đồngBài 4. Trả giá....Phần II. Ngôn ngữ thường ngày ở công tyBài 21. Giới thiệu và chào hỏiBài 22. Bắt đầu một cuộc đàm thoại và ra điBài 23. Những lời mờiBài 24. Những lời yêu cầu và đề nghị....