eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Thông Dụng ( Kèm CD)”

5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Thông Dụng ( Kèm CD)
5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Thông Dụng ( Kèm CD) Cuốn sách 5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Thông Dụng này đưa ra rất nhiều tình huống giao tiếp thực tế để bạn phát huy phản xạ nói. Bên cạnh đó, sách còn kết hợp với CD - MP3 giúp độc giả dễ dàng học tập, luyện kĩ năng nghe và nói ở mọi lúc mọi nơi.