eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “50 Tình Huống Thông Dụng Để Luyện Tập Tiếng Anh Đàm Thoại (Không Kèm Băng Cassette)”

50 Tình Huống Thông Dụng Để Luyện Tập Tiếng Anh Đàm Thoại (Không Kèm Băng Cassette)
50 Tình Huống Thông Dụng Để Luyện Tập Tiếng Anh Đàm Thoại Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:- Giới thiệu các mẫu câu thường dùng nhất trong đàm thoại.- Giải thích nghĩa và cách dùng các từ trọng yếu trong câu.- Cung cấp từ vựng liên quan để thực hành mở rộng.