eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “360 Động Từ Bất Quy Tắc Và Cách Dùng Thì”

360 Động Từ Bất Quy Tắc Và Cách Dùng Thì
360 Động Từ Bất Quy Tắc Và Cách Dùng Thì Nhu cầu học tiếng Anh ngày càng nhiều, thu hút mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Song không phải ai cũng nắm vững và hiểu rõ được những qui tắc, luật lệ trong tiếng Anh.Cuốn sách 360 Động Từ Bất Quy Tắc Và Cách Dùng Các Thì Tiếng Anh hữu ích, giúp người học tiếng Anh bước qua trở ngại về ngữ pháp và cách ứng dụng các thì trong tiếng Anh, từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh của người học.Nội dung cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc 3 phần cụ thể:Phần A: giới thiệu bảng động từ bất quy tắc, với 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh được trình bày cụ thể, chi tiết và khoa học, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và sử dụng chính xácPhần B: cung cấp những ví dụ minh họa cho các dùng của 360 động từ bất quy tắc vừa được giới thiệuPhần cuối cùng giới thiệu cách sử dụng các thì trong tiếng Anh