eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “102 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh”

102 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh
102 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Part 1: Every Conversation (Đàm thoại thường ngày)Part 2: Expressing Opinions (Diễn tả ý kiến)Part 3: Traffic (Giao thông)Part 4: Accomodation (Chỗ ở)Part 5: Meal (Bữa ăn)Part 6: Shopping (Mua sắm)Part 7: In Office (Ở văn phòng)Part 8: At Home (Ở nhà)Part 9: Bank (Ngân hàng) ...