eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “100 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh Khi Bạn Ở Nước Ngoài”

100 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh Khi Bạn Ở Nước Ngoài
100 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh Khi Bạn Ở Nước Ngoài Cuốn sách  100 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh Khi Bạn Ở Nước Ngoài cung cấp các bài đàm thoại mẫu, thuật ngữ và ghi chú cách dùng từ và cấu trúc câu then chốt trong 100 tình huống mà bất cứ người đi công tác hoặc du lịch ở nước ngoài nào cũng gặp phải: làm thủ tục lên máy bay, khai báo hàng chịu thuế, đặt phòng khách sạn, gọi món ăn, mua sắm, đổi tiền...Các bài đọc trong mỗi tình huống cung cấp thông tin hữu ích về đề tài liên quan, giúp bạn không chỉ về phương diện trau dồi ngôn ngữ mà còn về kiến thức cơ bản nhất mà mọi người đều phải tích lũy khi đặt chân đến một đất nước xa lạ.