eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Sách Giáo Khoa”

Tiếng Việt Phát Triển Và Nâng Cao Lớp 5
Tiếng Việt Phát Triển Và Nâng Cao Lớp 5 Cuốn sách được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt lớp 5 mới. Trong mỗi tiết học, tác giả đưa ra các dạng bài tập cho từng nội dung kiến thức được phát triển và nâng cao từ dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Đặc biệt, khác với những cuốn sách khác, cuốn sách sách giới thiệu thêm nội dung phần đọc hiểu nhằm giúp học sinh khai thác sâu hơn về nội dung các bài tập đọc trong sách giáo khoa, từ đó giúp các em hiểu và cảm thụ các bài đọc một cách có hiệu quả. Tùy theo từng đối tượng học sinh mà giáo viên và phụ huynh có thể cho các em trả lời các câu hỏi ở các mức độ khác nhau.Hệ thống câu hỏi và bài tập trong tập sách được thiết kế theo hướng phát huy tối đa tính tích cực học tập, phát triển tư duy của học sinh trong khi trả lời. Trước cùng một nội dung kiến thức, tập sách đưa ra các dạng câu hỏi và bài tập khác nhau từ đó có những yêu cầu đặt ra cho các em trong việc nắm chắc và sâu các kiến thức cơ bản.Phần cuối sách là hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi và bài tập giúp các em học sinh dễ dành kiểm tra kết quả bài làm của mình.
Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 3
Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 3 Quyển sách Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 3 được biên soạn nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo giúp các em nắm chắc các quy tắc chính tả Tiếng Việt và phát triển vốn từ của mình một cách phong phú. Sách hướng dẫn các em các quy luật kết hợp từ thành câu làm cơ sở nói, viết đúng Tiếng Việt trong giao tiếp và học tập. Nội dung sách chia làm 2 phần: Phần 1: Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng cao thông qua các dạng bài tập như: điền từ hoặc vần vào chỗ trống, điền những chữ còn thiếu, tìm các chữ có chưa vần, tiếng... Phần này sẽ hỗ trợ giúp các em ôn tập kiến thức của mình. Phần 2: Gợi ý giải các loại bài tập. Phần này sẽ giúp các em kiểm tra lại bài làm của mình, đồng thời hoàn thiện kiến thức hơn. Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học tốt Tiếng Việt lớp 3.
Bài Tập Nâng Cao Hóa Học Lớp 11 (2013)
Bài Tập Nâng Cao Hóa Học Lớp 11 Nội dung cuốn sách gồm các bài tập tự luận và trắc nghiệm, được sắp xếp theo từng chương phù hợp với tiến trình môn học, tiện cho các em thực hành sau khi tiếp thu phần kiến thức giáo khoa. Ở mỗi chương, nhóm tác giả đưa ra nhiều bài tập đòi hỏi mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng theo nhiều hướng, nhiều cấp độ khác nhau. Cũng cần nói thêm rằng, hiệu quả sử dụng cuốn sách phụ thuộc rất nhiều vào 'cách đọc' - các em hãy tự mình giải quyết các bài tập trước khi xem phần hướng dẫn để điều chỉnh, củng cố và hoàn thiện kiến thức của mình.
Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5
Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 Cuốn sách Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 có cấu trúc gồm hai phần: - Phần I: Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng cao - Phần II: Gợi ý giải đáp các bài tập. Các em sẽ tiếp xúc với tất cả các loại bài tập chính tả, luyện từ và câu trong chương trình lớp 5 hiện hành, cùng với một số bài tập nâng cao. Qua đó, các em sẽ luyện các kĩ năng thực hành nói, viết tiếng Việt từ đúng đến hay.
Bộ Sách Bài Tập Lớp 12
Bộ Sách Bài Tập Lớp 12 (2016) 01. Bài tập giải tích 12 02. Bài tập hình học 12 03. Bài tập vật lý 12 04. Bài tập hóa học 12 05. Bài tập ngữ văn 12 - T.1 06. Bài tập ngữ văn 12 - T.2 07. Bài tập tin học 12 08. Bài tập tiếng anh 12 09. Bài tập sinh học 12 10. Bài tập lịch sử 12 11. Bài tập địa lý 12.
Bài Tập Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2)
Bài Tập Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2) Bài Tập Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2) nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 5 thực hành Tiếng Việt ở mức nâng cao. Bài Tập Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2) được biên soạn chủ yếu theo phương pháp gợi mở, nêu vấn đề có đưa ví dụ minh họa. Do vậy, từng bài tập đều được trình bày theo ba nội dung: - Đề bài tập. - Hướng dẫn: xác định yêu cầu của bài tập, tìm hiểu nội dung và định hướng giải quyết bài tập. - Thực hành theo yêu cầu của bài tập, nêu ví dụ minh họa. Các em học sinh, khi sử dụng sách này nên chịu khó suy nghĩ để tự tìm ra cách thực hiện bài tập đúng nhất, hay nhất trên cơ sở gợi ý của sách.
Bộ Sách Bài Tập Lớp 9
Bộ Sách Bài Tập Lớp 9 (2016) 1. Bài tập Toán 9 - Tập 1 2. Bài tập Toán 9 - Tập 2 3. Bài tập Ngữ văn 9 - Tập 1 4. Bài tập Ngữ văn 9 - Tập 2 5. Bài tập Tiếng anh 9 6. Bài tập Vật lý 9 7. Bài tập Hóa học 9.
Bộ Sách Bài Tập Lớp 11
Bộ Sách Bài Tập Lớp 11 Chuẩn  (2016) 01. Bài tập đại số 11 02. Bài tập hình học 11 03. Bài tập vật lý 11 04. Bài tập hóa học 11 05. Bài tập ngữ văn 11 - T.1 06. Bài tập ngữ văn 11 - T.2 07. Bài tập tin học 11 08. Bài tập tiếng anh 11 09. Bài tập sinh học 11 10. Bài tập lịch sử 11 11. Bài tập địa lý 11