eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)”

Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD) Nhằm tạo sự thuận lợi cho bạn sử dụng phần mềm Adobe Indesign CS5 trong việc trình bày trang một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, các tác giả đã biên soạn nên cuốn “Các tuyệt chiêu Adobe Indesign CS5 thực hành bằng hình minh họa”. Sách bao gồm 10 bài, qua các thủ thuật thực hành bằng hình minh họa rõ ràng kèm theo “CD bài tập”, giúp bạn tự học và tự thực hành vào công việc của mình ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.- Các tuyệt chiêu khởi đầu với Indesign CS5- Các tuyệt chiêu tạo và xem một tài liệu- Các tuyệt chiêu quản lý các trang và book- Các tuyệt chiêu làm việc với Text- Các tuyệt chiêu đặt một ảnh- Các tuyệt chiêu làm việc với đối tượng và Layer- Các tuyệt chiêu áp dụng và quản lý màu- Các tuyệt chiêu làm việc với bảng- Các tuyệt chiêu làm việc với các Style- Các tuyệt chiêu in tài liệu