eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam”

Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam
Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam Nội dung cuốn sách  Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:Chương I. Những quy định chungChương II. Thành lập doanh nghiệpChương III. Công ty trách nhiệm hữu hạnChương IV. Doanh nghiệp nhà nướcChương V. Công ty cổ phầnChương VI. Công ty hợp danhChương VII. Doanh nghiệp tư nhânChương VIII. Nhóm công tyChương IX. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệpChương X. Tổ chức thực hiện.