eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Sách Chính Trị - Pháp Lý”

Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam
Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam Nội dung cuốn sách  Luật Doanh Nghiệp Của Nước CHXHCN Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:Chương I. Những quy định chungChương II. Thành lập doanh nghiệpChương III. Công ty trách nhiệm hữu hạnChương IV. Doanh nghiệp nhà nướcChương V. Công ty cổ phầnChương VI. Công ty hợp danhChương VII. Doanh nghiệp tư nhânChương VIII. Nhóm công tyChương IX. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệpChương X. Tổ chức thực hiện.
Trang Tử – Nam Hoa Kinh
Trang Tử - Nam Hoa Kinh Lần đầu tiên Nam Hoa Kinh được dịch trọn bộ ra tiếng Việt và được phân tích kĩ từng chương một để giữ cho Trang tử những cái gì của Trang mà trả lại cho người trước và người sau những cái gì của người truớc và người sau; có vậy mới đánh giá được sự cống hiến của Trang cho tư tưởng Trung Hoa.Những đoạn nào tối nghĩa thì được dịch giả thận trọng ghi cả hai ba cách giải của người trước và tùy chỗ, đưa ý kiến riêng của mình.
Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017
Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ ba. Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ tư. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ năm. Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.Phần thứ sáu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công chức, Viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.Phần thứ bảy. Chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ tám. Chính sách tăng lương, điều chỉnh lương.
Tống Khánh Linh – Người Phụ Nữ Vĩ Đại Của Thế Kỷ 20
Tống Khánh Linh - Người Phụ Nữ Vĩ Đại Của Thế Kỷ 20 Gia đình họ Tống với tên tuổi và sự thành đạt đã trở thành huyền thoại của đất nước Trung Hoa và lưu danh muôn đời. Tống Khánh Linh là con thứ hai trong gia đình họ Tống, là phu nhân, là bạn chiến đấu của Tôn Trung Sơn, là một trong những người đàn bà tài sắc vẹn toàn, đã có một cuộc sống, một tình yêu, một sự nghiệp xứng đáng với tư cách một người cộng sản, góp một phần công sức của mình đưa đất nước Trung Hoa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cuộc đời của người phụ nữ nổi tiếng thế giới này.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời Ở Chủ tịch  Hồ Chí Minh luôn luôn có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức. Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần thứ nhất. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần thứ hai. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện kể về Người Phần thứ ba. Một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phần thứ tư. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản quý giá của Đảng và dân tộc Phần thứ sáu. Một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
Việt Nam Sau 1975 – Đôi Điều Cảm Nhận
Việt Nam Sau 1975 - Đôi Điều Cảm Nhận Việt Nam sau 1975 - Đôi điều cảm nhận là tập sách ghi lại những cảm xúc, những hồi ức về những năm tháng tác giả sống trong kháng chiến chống Pháp, là mối quan hệ với những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước cùng những trải nghiệm, mong ước của tác giả khi đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc VTV và những năm tháng công tác ở Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ.Bằng những xúc cảm dâng trào tác giả đã phác họa một hình ảnh Việt Nam thân thiện với các nước mà bằng chức trách và nhiệm vụ của mình tác giả đã có dịp chứng kiến và cảm nhận.
Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng – Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở
Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng - Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
Luật Tổ Chức Chính Phủ (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016)
Luật Tổ Chức Chính Phủ (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016) Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vào sáng 19/6. Luật gồm 7 chương và 50 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 và thay thế Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 hết hiệu lực.Theo quy định của Luật, Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chủ tịch nước.Thành viên của Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước và do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ có một số nhiệm vụ và quyền hạn như: Lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia...Về số lượng cấp phó, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình UBTV Quốc hội xem xét, quyết định.Đối với cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục và đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4.Cuốn sách:  Luật Tổ chức Chính phủ do NXB Lao Động ấn hành sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về  Luật Tổ chức Chính phủ
Bộ Luật Lao Động – 2016
Bộ Luật Lao Động Bộ Luật Lao Động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Bộ luật sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.    
Có Một Con Đường Mòn Trên Biển Đông
Có Một Con Đường Mòn Trên Biển Đông Thiên ký sự về việc hình thành và phát triển đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất.Con đường mòn trên biển Đông mà các chiến sĩ hải quân cùng nhân dân dày công gầy dựng là con đường đầy gian nan và nguy hiểm, nơi ghi dấu biết bao tấm gương chiến đấu quả cảm, bao hy sinh thầm lặng, bao cảnh đời éo le nghiệt ngã, và cả những mối tình đẹp vượt qua khói lửa chiến tranh.Tập sách gồm những nội dung chính như sau:Còn không dấu vết một con đường?Mở đườngĐi về hướng sao Bắc đẩuTàu không sốVũng RôNhững tờ phiếu rờiBiển và bờThay hình đổi dạng
Fukuzawa Yukichi Và Công Cuộc Kiến Thiết Thế Giới Hiện Đại
Fukuzawa Yukichi Và Công Cuộc Kiến Thiết Thế Giới Hiện Đại