eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Phải - Trái, Đúng - Sai, Con Sẽ Lớn Khôn (Song Ngữ Anh - Việt)”

Phải – Trái, Đúng – Sai, Con Sẽ Lớn Khôn (Song Ngữ Anh – Việt)
Phải - Trái, Đúng - Sai, Con Sẽ Lớn Khôn (Song Ngữ Anh - Việt) Trẻ sinh ra chưa biết đúng sai, nhưng qua năm tháng, chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ trở thành những người lớn biết tôn trọng và có trách nhiệm.Cuốn sách thực hành cho trẻ em là một công cụ vô giá để hướng dẫn trẻ trên con đường phát triển đạo đức. Được thể hiện bằng ngôn ngữ cụ thể và ví dụ sống động, quyển sách trình bày những vấn đề về lòng trung thực, những áp lực phải đối mặt, và làm sao để phân biệt đúng sai. Hơn thế nữa, sách cũng giúp trẻ biết cách làm những điều đúng và những điều tốt.Bạn và con trẻ của bạn sẽ không lựa chọn sai lầm, nhất là với đoạn mở đầu rất hay của quyển sách.