eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Quản Trị Chiến Lược Và Chính Sách Trong Kinh Doanh”

Quản Trị Chiến Lược Và Chính Sách Trong Kinh Doanh
Quản Trị Chiến Lược Và Chính Sách Trong Kinh Doanh Chương 1: Những điều cơ bản trong quản trị chiến lượcChương 2: Những nhà lãnh đạo chiến lượcChương 3: Phân tích chiến lược kinh doanh và môi trường bên ngoàiChương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh và môi trường bên trongChương 5: Thiết lập chiến lược kinh doanhChương 6: Thiết lập chiến lược cấp công tyChương 7: Thiết lập chiến lược cấp chức năngChương 8: Thực hiện chiến lượcChương 9: Đánh giá và kiểm tra chiến lược kinh doanh