eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Hướng Dẫn Đan - Thêu - Móc”

Hướng Dẫn Đan – Thêu – Móc
Hướng Dẫn Đan - Thêu - Móc Hướng Dẫn Đan - Thêu - Móc là một quyển sách tham khảo vô giá và là nguồn cảm hứng cho mọi người quan tâm đến nghệ thuật đan, móc, thêu.Sách cung cấp nhiều tài liệu quí giá cho những người muốn học hỏi các kỹ thuật này một cách đầy đủ hơn, ôn lại kiến thức chuyên môn, hoặc tiếp tục những ý tưởng sáng tạo của riêng mình. Sách được trình bày rõ ràng, hình chụp đẹp, đủ màu sắc, chi tiết, lời chỉ dẫn mẫu đầy đủ cho mỗi mũi đan thêu.