Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng

Để tải eBook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Tăng Sự Bách Giảng - Hành Sự Đạo Tràng

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Bài 1: Ý nghĩa chữ 'Thường Trụ'

Bài 2: Trụ trì Tấn Sơn

Bài 3: Sự giao thiệp giữa Chư Sơn với nhau

Bài 4: Phổ trà đàm thoại

Bài 5: Vào điện Phật

Bài 6: Nghi lễ Phật giáo

Bài 7: Cúng dường nhân thiên

Bài 8: Các ngày lễ trong Phật giáo

Bài 9: Cúng tế vào mùa xuân và mùa thu

Bài 10: Cáo bạch cầu nguyện

Bài 11: Các loại 'pháp vụ'

Bài 12: Tín thí tịnh tài

Bài 13: Thành ngữ Phật giáo

Bài 14: Trách nhiệm của vị trụ trì

Bài 15: Lên đài xuống đài

Bài 16: Xướng tụng hoằng pháp

Bài 17: Câu đối trong thiền môn

Bài 18: Phật sự kinh sám.

Download Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Miễn Phí, Tải Sách Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng, Đọc Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Online, Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Cho Android - Iphone - IOS, Download Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Free Ebook, Xem Sách Tăng Sự Bách Giảng – Hành Sự Đạo Tràng Trực Tuyến Online…