eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Xuân Phong”

Những Tia Nắng Cho Đời
Những Tia Nắng Cho Đời “...Đọc 27 miếng cắt lát của Xuân Phong, tôi có thể định dạng ngay hình thức “vè chân dung bằng chữ” của cô. Đó là những bức ký họa bằng những đường, những nét đầy cảm xúc. Có được cảm xúc ấy là vì Xuân Phong là một cây viết còn nhiều hồn nhiên, nhưng lại cũng nhiều cá tính sáng tạo....” (Nguyễn Thụy Kha)