eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Wang Chun Mei - Li Xiao Li”

Winning At IELTS Reading (Không CD)
Winning At IELTS Reading Reading có lẽ là phần khó nhất trong các phần của bài thi IELTS. Cuốn sách này giúp bạn rèn luyện những kỹ năng cơ bản để có thể đạt điểm cao trong kì thi IELTS: - Kỹ năng đọc lướt câu hỏi trước khi đọc vào bài, từ đó tập trung được vào phần cần trả lời cho câu hỏi. - Nâng cao kiến thức và vốn từ vựng thông qua các chủ đề đa dạng của bài đọc.