eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vương Trúc Nhân”

Từ Điển Trung – Việt (Khổ Nhỏ)
Từ Điển Trung - Việt Từ Điển Trung Việt là tài liệu tham khảo cần thiết đối với những người học và sử dụng tiếng Trung Quốc. Cuốn từ cung cấp một khối lượng từ phong phú, đa dạng. Trong đó đa phần là các từ hiện đại, được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ Điển Hán – Việt
Từ Điển Hán - Việt 'Từ điển Hán - Việt' là tài liệu tham khảo cần thiết đối với những người học và sử dụng tiếng Trung Quốc. Cuốn từ cung cấp một khối lượng từ phong phú, đa dạng. Trong đó đa phần là các từ hiện đại, được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ điển được sắp xếp theo cách phiên âm Pinyin tiêu chuẩn, theo vần chữ cái Latin. Cuối cuốn sách có bảng tra theo bộ, giúp bạn tìm chữ khi chưa biết cách đọc. Cuốn sách cũng đưa vào nhiều ví dụ để minh họa cách sử dụng từ thực tiễn, đặc biệt là nhấn mạnh về cách sử dụng lượng từ, vốn là vấn đề rất tế nhị trong tiếng Hoa, cũng như trong tiếng Việt. Với những tiện ích của mình, cuốn sách thực sự hữu dụng đối với các bạn học tiếng Hán nói riêng và với tất cả những ai quan tâm về ngôn ngữ này nói chung.