eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vương Long”

Blog Thành Công Của Teen – Blog Success For Teen (Tái Bản)
Blog Thành Công Của Teen - Blog Success For Teen (Tái Bản) Blog Thành Công của Teen gồm 16 'blog post' song ngữ được First News tổng hợp và biên soạn. 1. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn 2. Hãy tin rằng mọi việc đều có thể 3. Câu chuyện về Wilma Rudolph 4. Thái độ quyết định tất cả 5. Những nghịch lý cuộc sống 6. Động lực tinh thần 7. Đừng ngại dấn thân 8. Mài sắc lưỡi rìu 9. Hãy dám đánh đổi 10. Câu chuyện về người xây cầu 11. Hãy bắt đầu ngay 12. Suy ngẫm 13. Suy ngẫm về những điều khác biệt 14. Mục tiêu 15. Tại sao 100% lại rất quan trọng 16. Thất bại là đường đến thành công