eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vương Các”

Cẩm Nang Sử Dụng Động Từ Tiếng Anh
Cẩm Nang Sử Dụng Động Từ Tiếng Anh Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc. Cuốn sách Cẩm Nang Sử Dụng Động Từ Tiếng Anh được biên soạn dành cho sinh viên học sinh tiếng Anh trình độ từ trung đến cao cấp. Sách có thể sử dụng để học riêng hoặc làm tài liệu bổ sung trong lớp học. Cuốn sách có hai phụ lục, một bảng liệt kê bảng động từ bất quy tắc và một cho những thí dụ các hình thức của những động từ cổ xưa, trích dẫn những tác phẩm của Shakespeare. Nội dung cuốn sách được chia thành các bài học chủ yếu như sau: 1. Forms of the English Verb 2. Be and Do 3. The Verb Have 4. Modals 5. Complex Modal Phrases; Linking Verbs 6. Emphatics, Imperatives, Impersonals 7. Conditional Sentences 8. Chaining Verbs 9. Some special constructions 10. More special verb constructions. Cuốn sách sẽ giúp cho người học phần nào giải quyết được những khó khăn và sai sót thường gặp khi sử dụng tiếng Anh, để tư đó hoàn thiện dần kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình.