eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vương Băng Hân - Trần Vệ Đông”

IELTS Reading Strategies For The IELTS Test (Không CD)
IELTS Reading Strategies For The IELTS Test 'Giáo trình luyện thi nghe IELTS' được thiết kế dành cho các thí sinh tham dự môn thi nói IELTS muốn luyện thi trong thời gian ngắn. Nó không những có ích trong việc nâng cao khả năng làm bài thi của thí sinh trong thời gian ngắn, mà còn có thể dùng làm sách luyện nghe cho đông đảo người học tiếng Anh. Giáo trình này có nội dung phong phú, đề cập đến nhiều phương diện, tư liệu được lấy từ những tình huống học tập và sinh hoạt thực tế tại các nước nói tiếng Anh, nội dung được sắp xếp theo nguyên tắc dễ trước khó sau, theo thứ tự nâng cao dần. Tổng cộng có 8 bài, 7 bài đầu là các bài tập luyện nghe, được phân loại và sắp xếp theo dạng đề thi nghe IELTS: Bài 1: chủ yếu luyện tập chữ số, tư liệu được lấy từ những đoạn đối thoại và báo cáo có liên quan đến chữ số trong đời sống thực tế. Bài 2: là các bài tập chú trọng kỹ năng nghe và viết. Baì 3: là các bài tập về xem và nghe, dùng các hình ảnh, biểu đồ. Bài 4,5: là những bài tập tổng hợp, yêu cầu thí sinh sắp xếp khái quát và dùng những cụm từ súc tích để trả lời câu hỏi. Các bài tập trong bài 6,7: tăng cường ôn luyện kỹ năng vừa nghe vừa ghi nhớ cho thí sinh. Bài 8: cung cấp bốn bộ đề thi mẫu ( Hình thức đề thi nghe IELTS)