eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vũ Tươi”

Cẩm Nang Công Tác Đảng Bộ Cơ Sở
Bộ Luật Dân Sự Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiệp vụ công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng...  đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Đảng Bộ Cơ Sở được biên soạn để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả.Nội dung cuốn sách gồm:Phần thứ nhất. Điều lệ đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hànhPhần thứ hai. Quy định mới về chế độ đảng phí và tổ chức hoạt động trong các cơ sở đảngPhần thứ ba. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh.
Chính Sách Thuế
Chính Sách Thuế Đầu năm 2017 tới đây sẽ đánh dấu những sự thay đổi đáng kể trong việc quy định các chính sách thuế, đặc biệt là quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế, hóa đơn chứng từ. Vậy, liệu bạn đã nắm rõ những quy định mới cũng như hướng áp dụng của nó? Cuốn sáchChính Sách Thuế quy định mới về quản lý thuế thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ sẽ là đáp án cho bạn. Sách do nhà xuất bản Kinh Tế HCM xuất bản tháng 12/2016 cập nhật đầy đủ các thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách thuế mới năm 2017 như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP,  Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế,… Nội dung cuốn sách được trình bày một cách khoa học, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác nhất về chính sách thuế và các quy định mới cần phải lưu ý. Cuốn sách bao gồm 8 phần chính, đó là: Phần 1. Chính sách thuế và văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần này cập nhật đầy đủ văn bản hợp nhất luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế trong chính sách thuế áp dụng năm 2017 Phần 2. Chính sách thuế - Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần này cập nhật các văn bản, thông tư, Nghị định sửa đổi bổ sung luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế mới nhất như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016. Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Phần 3. Chính sách thuế - văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân Phân 4. Chính sách thuế - văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Phần 5. Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế Phần 6. Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên Phần 7. Hỏi đáp về thanh tra thuế, hóa đơn chứng từ Phần 8. Hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí