eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vũ Thị Huyền Trang”

Ký Ức Miền Quê
Ký Ức Miền Quê Ký Ức Miền Quê là tập truyện ngắn viết về đời sống con người nơi làng quê hồn hậu. Trong đó bình diện trung tâm là khám phá số phận cá nhân con người trên nhiều góc độ, xoay quanh các mối quan hệ: Con người cá nhân với gia đình, anh em, dòng họ... và con người cá nhân trong quan hệ với chính mình để từ đó toát lên đời sống sinh hoạt làng xã.