eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vũ Thế Ngọc”

Từ Điển Tục Ngữ Việt
Từ Điển Tục Ngữ Việt Quyển từ điển này sẽ giúp cho người nói tiếng Anh và các bạn trẻ gốc Việt  sinh ra và lớn lên ở ngoại quốc có được một tài liệu tốt để học về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam. Sáchy cũng nhằm mục đích giúp đỡ người Việt trau dồi tiếng Anh và giúp họ giao thiệp với người ngoậi quốc dễ dàng hơn. Đây là quyển từ điển tiếng Anh đầu tiên về tục ngữ Việt Nam có chú thích và so sánh.