eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Võ Văn Kiệt”

Kính Chào Thế Hệ Thứ Tư
Kính Chào Thế Hệ Thứ Tư “Kính chào thế hệ thứ tư” - một lời chào, một sự mời gọi, thúc giục của chú đối với thế hệ trẻ sau giải phóng đã có sức rung động lớn, vừa trân trọng, vừa thân thương biết nhường nào.