eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Võ Thanh Phong (chủ biên)”

Từ  Điển Anh – Việt Bằng Hình Ảnh
Từ  Điển Anh - Việt Bằng Hình Ảnh Quyển sách này sẽ giúp cho các em làm giàu vốn từ vựng của mình, bổ sung và phát triển kiến thức và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết phong phú; hỗ trợ, bồi dưỡng thêm chương trình học ở trường. Với số lượng từ vựng Anh ngữ thông dụng được các tác giả biên soạn, phân nhóm theo từng chủ đề, trình bày thành nhiều bức tranh đầy màu sắc mang lại kho tàng kiến thức cuộc sống quanh ta rất phù hợp cho các em.