eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Võ Minh”

Nghị Quyết Cây Khế
Nghị Quyết Cây Khế Sau Có một thời như thế - cuốn hồi ký chân thực về chiến tranh được nối bản nhiều lần, tập truyện ngắn Nghị Quyết Cây Khế là niềm đồng cảm. Tình chia sẻ với những vấn đề xã hội nhức nhối mà Võ Minh đề cập qua những câu chuyện, những kiếp người. Ông Bường chỉ trích khá nặng nề vào một bộ phận quan chức sa đọa, mất phẩm chất. Chí Bựa về làng lại hướng tới số trung gian nịnh thần, cậy nhờ ô dù nhưng lòng dạ bạc như vôi. Nghị quyết cây khế đánh thức những tâm hồn vô cảm trước sự sai trái... Đọc Võ Minh, người đọc bị chinh phục bởi sự từng trải của tác giả và cảm thấy hài lòng bởi đâu đó, vẫn còn niềm tin vào cuộc đời có nhân có quả.